ASIANAJOTOIMISTO

Tuomo Heikkilä Oy

Asianajotoimisto Tuomo Heikkilä Oy on torniolainen asianajotoimisto, joka on perustettu vuonna 2019.

Asianajotoimintaa vuodesta 1996

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja noudatamme toimeksiannoissamme hyvää asianajajatapaa.

Asianajotoimisto Tuomo Heikkilä

Toimistomme hoitaa yritysten ja yksityishenkilöiden oikeudellisia asioita ja erityisosaamiseemme kuuluvat mm. avioliittoon, perhe- ja perintöoikeuteen, kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin ja asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, konkurssit, rikos- ja vahingonkorvausasiat sekä sopimusoikeudelliset asiat. Palvelemme sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaita koko Suomen alueella.

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen

asianajotoimisto tuomo heikkilä

Palvelut

Palvelemme suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

palvelut

Sopimusoikeus

Laadimme sekä tarvittavat yritystoimintaan liittyvät sopimukset, kuten yhtiö-, osakas- ja yhteistyösopimukset ym., että yksityishenkilöiden väliset sopimukset, mm. kauppa- ja lahjakirjat, edunvalvontavaltuutukset.

palvelut

Riita-asiat

Hoidamme mm. kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asuntoosakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, erilaiset vahingonkorvauksiin ja sopimuksiin liittyvät riidat. Tavoitteena lähtökohtaisesti
sovinnollinen ratkaisu, mutta tarvittaessa ajamme asioita eri tuomioistuimissa ja eri oikeusasteissa.

palvelut

Työsuhdeasiat

Neuvomme työoikeudellisissa asioissa ja laadimme tarvittavat työoikeudelliset asiakirjat sekä hoidamme työsuhteisiin liittyviä oikeudenkäyntejä.

palvelut

Konkurssi- ja insolvenssiasiat

Hoidamme konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyviä
asioita hakemuksen laatimisesta konkurssin tai yrityssaneerauksen päättymiseen saakka. Toimeksiantomme kattavat myös saatavien perinnän siihen liittyvine oikeudenkäynteineen ja tuomion täytäntöönpanoineen.

palvelut

Perhe- ja perintöoikeus

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Laadimme testamentit, perukirjat, perinnönjaot ja ositukset sekä omaisuuden erottelut sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit, myös avosuhteissa.

palvelut

Rikosasiat

Avustamme osapuolia kaikenlaatuisissa rikosasioissa pakkokeinoasioissa, esitutkinnassa, syyteharkintavaiheessa ja oikeudenkäynneissä eri oikeusasteissa

yhteystiedot

Ota yhteyttä

Saat minut kiinni puhelimella, sähköpostilla, alaosan puhekuplalla tai käymällä toimistolla. 

Yhteystiedot

Hallituskatu 11 A 2
95400 Tornio

+358 40548 1148
tuomo.heikkila@aathe.fi